Werken van Liefde – vijf diocesane zustercongegraties

Werken van Liefde bevat geschiedenissen van de vijf diocesane zustercongregaties in het bisdom Haarlem-Amsterdam. 

Dergelijke congregaties vallen onder de bijzondere zorg van de plaatselijke bisschop. Het boek beschrijft hun enorme
inzet en toewijding op het terrein van de zieken- en bejaardenzorg, jeugdwerk en sociale zorg, onderwijs en missie,
waarmee zij een belangrijke bijdrage aan het welzijn in Nederland hebben geleverd. Zo stonden in 1930 aan 42% van
alle ziekenhuisbedden katholieke zusters en broeders. 

Werken van Liefde volgt de vijf congregaties in de verschillende maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen en schetst daarmee een beeld van een tijd waarin liefdewerk centraal stond.

Uit de inhoud...