In 2023 is het 450 jaar geleden dat het beleg van Haarlem (1572-1573) een einde nam. Dit boek, dat uit de eerste hand de gruwelen van een wrede oorlog beschrijft, is een aangrijpend monument om deze strijd te herdenken. 

Tijdens de belegering van Haarlem (1572-1573) door de Spanjaarden, slaagden de Haarlemmers erin het onoverwinnelijk geachte leger van koning Filips II zeven maanden te weerstaan. Uiteindelijk moest de stad zich overgeven omdat de hongerdood voor de hele bevolking dreigde. Binnen de stadsmuren beschreef Willem Janszoon Verwer uit de eerste hand de dramatische gebeurtenissen en hun nasleep in zijn Memoriaelbouck. Barbara Kooij verzorgde de hertaling van dit dagboek in modern Nederlands en laat ons deze gruwelijke episode uit de Haarlemse geschiedenis  in de woorden van een ooggetuige herbeleven. 

Drs. Barbara Kooij was lang werkzaam als vertaler en docente Spaans. Geschiedenis op het grensvlak Nederland/Spanje is haar passie.
Zij is een kenner van het Haarlemse beleg. Zo kwam zij in 2018 met een omvangrijke bronnenpublicatie, met de vertaling van 138 teksten van Spaanse ooggetuigen van het beleg. Ook publiceerde zij in een vooraanstaand Spaans militair-historisch tijdschrift over de belegering van Haarlem door de Spanjaarden. Ze was een van de drie auteurs van een in 2022 verschenen boek Haarlem 1572-1573. De stad belegerd en verdedigd waarin een dubbelportret van het beleg & Kenau. Met hetzelfde team van co-auteurs is Dagboek van een ooggetuige tot stand gebracht.

Een voorproefje...