Fout Volk

Roof, verraad en repressie in Haarlem en omgeving 1940-1945

Haarlem was tijdens de Duitse bezetting het toneel van brute terreur én van gewapend verzet. De namen van verzetsstrijders als Hannie Schaft en Corrie ten Boom zijn even bekend als die van de foute politieman Fake Krist of NSB-burgemeester Simon Plekker. 

Maar over veel andere collaborateurs, verraders en profiteurs weten we tot nu toe weinig of niets. Fout Volk brengt daar verandering in. Het is gebaseerd op uitgebreid archiefonderzoek en bevat 45 biografische portretten van inwoners van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort die de kant van de Duitsers kozen of zich verrijkten tijdens de bezetting. Ook de Duitse machthebbers worden geportretteerd.

Het boek laat zien welke rol de politie, de gemeente en de provincie speelden in de samenwerking met de Duitsers en wie daarbij de sleutelfiguren waren. Niet alleen NSB’ers, verraders en profiteurs sloegen een slaatje uit de beroving van Joden in Haarlem en omgeving. Het is schokkend te zien dat ook gerenommeerde notarissen en makelaars daaraan meewerkten. Middenstanders, bunkerbouwers en sjacheraars verdienden eveneens flink aan de oorlog. Velen van hen kwamen er na de oorlog goed vanaf. Zij werden slechts licht bestraft of wisten door te vluchten aan berechting te ontkomen.

Fout Volk brengt collaboratie, onderdrukking, roof en verraad in Haarlem en omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het eerst gedetailleerd in kaart. Het een belangrijke bijdrage aan de kennis over de regio Haarlem tijdens de Duitse bezetting. 

Jan-Jaap van den Berg en Jan de Roos zijn Haarlemse historici. Van den Berg schreef eerder een boek over de geschiedenis van voetbalclub HFC Haarlem. De Roos publiceerde over de NSB-familie Faber en over de verzetsdrukkers Joop & Ad Hoogendoorn.

Een voorproefje...