Haarlem 1572-1573 – De stad belegerd en verdedigd & Kenau: een Hollandse heldin

Voor generaties Haarlemmers is de verdediging tegen de Spanjaarden tijdens het beleg, dat op 11 december 1572 begon het belangrijkste wapenfeit uit de geschiedenis van hun stad. Dat beleg, nu precies 450 jaar geleden, is ook een groot trauma geweest. Men heeft de stad immers moeten prijsgeven. Niet door gebrek aan moed of vastberadenheid, maar omdat de hele bevolking van honger dreigde om te komen. Toch heeft het feit dat de Haarlemmers het zeven maanden wisten vol te houden enorme consequenties gehad voor het verdere verloop van de strijd tegen Spanje. Haarlem werd een kerkhof voor het onoverwinnelijk geachte koninklijk leger en ook financieel was het beleg voor Spanje een ramp. Haarlem was een keerpunt. Bij Haarlem begon de victorie!

Haarlem heeft er ook een (nationale) heldin aan overgehouden: Kenau. Generaties historici – vooral mannen, die zich nauwelijks konden voorstellen dat er ook moedige vrouwen zijn die bovendien leiderschapskwaliteiten kunnen hebben – hebben haar rol echter stelselmatig onderbelicht. 

In dit handzame, ruim geïllustreerde en prettig geprijsde boek komen voorgeschiedenis, verloop en gevolgen van het beleg van Haarlem op aansprekende aan de orde. Nieuw is ook dat, vooral op grond van Spaanse bronnen, ook aandacht wordt geschonken aan de Spaanse kant van die historie. Daarnaast wordt gepoogd Kenau de plaats in de (Haarlemse) geschiedenis terug te geven die zij verdient. Aanleiding voor deze uitgave is de (landelijke) herdenking van het jaar 1572, dat wordt gezien als het jaar van de ‘geboorte van Nederland’. 

Uit de inhoud...