De ruim 150 afbeeldingen in Foto’s uit het geheugen van Haarlem zijn stuk voor stuk momentopnamen uit de relatief recente historie van de stad en het leven van de Haarlemmers. Verandering is daarbij een doorlopend thema. De foto’s illustreren hoe anders alledaagse dingen als werken, winkelen, onderwijs en ontspanning er enkele decennia geleden uitzagen. De plaatsen waar dat alles zich afspeelde veranderden vaak ook, of ze bestaan helemaal niet meer.
In veel gevallen is volkomen duidelijk waarom of wanneer dat gebeurde. Maar soms verdwenen ze zó geleidelijk en geruisloos uit het straatbeeld, dat je je pas bij het zien van een filmopname of foto realiseert dat je ze was vergeten.
Hopelijk zorgt dat weerzien voor mooie herinneringen en verhalen bij degenen die het meemaakten. Aan jongere stadsgenoten biedt dit boek een mooie gelegenheid eens naar zulke verhalen te vragen, of al kijkend kennis te maken met het Haarlem van een halve eeuw geleden.

Een voorproefje...