Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) op zoek naar waarheid

Het is voor veel mensen steeds moeilijker om feit van fictie te onderscheiden, waarheid van leugen. Er wordt veel nepnieuws verspreid. Toch zijn veel mensen op zoek naar de waarheid. Dat was ook de humanist, filosoof en theoloog Coornhert, wiens vijfhonderdste geboortejaar dit jaar wordt gevierd. Coornhert zegt ergens: de waarheid mag dan wel van God komen, maar het zoeken naar de waarheid is niet alleen mensenwerk, maar ook een mensenplicht. Hij stelt dat alleen op basis van juiste kennis je een goed mens kan worden. Een mens is het dus aan zichzelf verplicht om betrouwbare (zelf)kennis te vergaren. Coornhert riep op om kritisch te zijn en bijvoorbeeld gezagsdragers niet te gauw te geloven. En hij vond ook dat we ons niet altijd bij de meerderheid hoeven aan te sluiten. 

Coornhert was ook prentmaker, die zijn kunstenaarschap in dienst stelde van het verspreiden en toelichten van zijn denkbeelden. In dit boekje maken we kennis met een aantal van zijn prenten, waarmee Coornhert op fascinerende wijze zijn medemens de weg wijst naar de waarheid en op basis daarvan een goed, ja ‘volmaakt’ mens te worden. Het boekje is gebaseerd op het onderzoek dat Emma de Jong voor haar dissertatie heeft verricht. Over dit thema heeft zij ook een tentoonstelling in Museum Haarlem verzorgd. Bijna vijfhonderd jaar oud zijn deze prenten, maar aan actualiteit en waarde hebben ze niets ingeboet.    

Uit de inhoud...