Over het boek:

Eindelijk een compleet boek over het Kennemer Lyceum. In februari 2020 verschijnt
100 jaar Kennemer Lyceum: de geschiedenis van een bijzondere school.

Het Kennemer Lyceum in Overveen, gemeente Bloemendaal, is een vermaarde school.
Niet alleen door het monumentale gebouw, de schitterende ligging en de vele bekende
leerlingen en leraren, maar ook door de onderwijsvernieuwingen waarin de school
jarenlang een voortrekkersrol had. Eens was het de grootste middelbare school van
Nederland. Met de viering van het 100-jarig bestaan van de school als aanleiding
schreef oud-leraar Engels, 

conrector en schoolarchivaris Guido van Rijn dit boek. Het bevat een fascinerende,
rijk geïllustreerde ontdekkingsreis, die honderd jaar onderwijsgeschiedenis in beeld
brengt en nieuw licht laat schijnen op de historie van Kennemerland.